Velg en side

JOOL Partner

GLOBAL PLACING POWER

JOOL har et globalt distribusjonsnettverk med en plasseringsevne som gjør at vi raskt kan imøtekomme våre kunders kapitalbehov. Blant våre over 150 partnere finnes investeringsbanker, forsikringsselskap, stiftelser, fondsforvaltere og kapitalforvaltere. Det nordiske markedet er vår hovedfokus, men vi har også tilstedeværelse i Midt-Østen og Syd-Øst Asia. Vi tilbyr våre samarbeidspartnere med både Unit Link forsikringsløsninger og finansielle produkter med fokus på selskapsobligasjoner.

 

 


     
© Copyright 2018, JOOL Capital Partner
Design: LIVE Reklambyrå