Velg en side

JOOL Life

JOOL Life

  • JOOL Life tilbyr eksklusive kapitalforsikringsløsninger med depotforvaltning gjennom samarbeid med utvalgte forsikringsselskap.
  • Vi samarbeider kun med forsikringsselskap som følger EUs Solvens II regelverk. Vår forsikringspartner i Skandinavia har konsesjon hos den svenske Finansinspektionen og det norske Finanstilsynet.
  • JOOL Life tilbyr en plattform som er skreddersydd for JOOLs høytytende renteprodukter der skattefordelen og fleksibilitet rundt investeringsbeløp forbedrer mulighetene til god avkastning og risikospredning.

Skreddersydd plattform optimalisert for JOOLs unike renteinvesteringer – både noterte og unoterte

Passer både for selskap og privatpersoner

Valfria investeringsbelopp även för private placements möjliggör bättre riskspridning

2 milliarder kroner under forvaltning

Full kontroll og enkel oversikt over dine investeringer via vår egenutviklede online plattform

Høyere avkastningsmuligheter gjennom betydlige skattefordeler sett i forhold til direkteinvesteringer

Enkel håndtering med JOOLs egen administrasjon


     
© Copyright 2018, JOOL Capital Partner
Design: LIVE Reklambyrå