JOOL Life

JOOL Life

  • JOOL Life erbjuder exklusiva kapitalförsäkringslösningar genom samarbeten med noggrant utvalda försäkringsbolag.
  • Vi samarbetar endast med försäkringsbolag som följer EU:s Solvens II-regelverk och vår försäkringspartner i Skandinavien har tillstånd hos svenska Finansinspektionen och norska Finanstilsynet.
  • JOOL Life erbjuder en plattform skräddarsydd för JOOLs högavkastande ränteprodukter där skattefördelar och flexibla investeringsbelopp förbättrar möjligheterna till god avkastning och riskspridning.

Skräddarsydd plattform optimerad för JOOLs unika ränteinvesteringar – både noterat och onoterat

Passar både företag och privatpersoner

Valfria investeringsbelopp även för private placements möjliggör bättre riskspridning

Över 2 miljarder kronor under förvaltning

Full kontroll och enkel överblick av dina investeringar via egenutvecklad onlineplattform

Högre avkastningsmöjligheter genom betydliga skattefördelar gentemot direktinvesteringar

Enkel handläggning med JOOLs egna administration

...
© Copyright 2018, JOOL Capital Partner
Design: LIVE Reklambyrå